ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดประกวด แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการ​ Think Park Shibuya

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดประกวด แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการ​ Think Park Shibuya

เชียงใหม่ เอลิสต์ คลินิก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ โดยคุณ อัทธ์ ไชยเหมรัช Managing Director ได้เข้าร่วมการแถลงการจัดประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง เพื่ออยากส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

News and Articles

Services You May Be Interested In
With selected modern, sterile medical technology.

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดประกวด แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการ​ Think Park Shibuya

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดประกวด แม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โครงการ​ Think Park Shibuya

เชียงใหม่ เอลิสต์ คลินิก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ โดยคุณ อัทธ์ ไชยเหมรัช Managing Director ได้เข้าร่วมการแถลงการจัดประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง เพื่ออยากส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

Services You May Be Interested In
With selected modern, sterile medical technology.