คุณหมอต่อ ได้เข้าอบรม Allergan Medical Institute สถาบันการสอนแพทย์ความงามระดับโลก จัดตั้งโดย Allergan Aesthetics

คุณหมอต่อ ได้เข้าอบรม Allergan Medical Institute สถาบันการสอนแพทย์ความงามระดับโลก จัดตั้งโดย Allergan Aesthetics

เพราะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ วันนี้ คุณหมอต่อ ได้เข้าอบรม Allergan Medical Institute สถาบันการสอนแพทย์ความงามระดับโลก จัดตั้งโดย Allergan Aesthetics เพื่อพัฒนาและยกมาตรฐานแพทย์ความงาม ที่ โรงแรม แชงกรีลา เชียงใหม่
ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมที่ให้ความรู้ และเทคนิคใหม่เกี่ยวกับ Botox และ Filler เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มั่นใจได้เลยว่า 𝐂𝐇𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐀𝐈 𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐂𝐋𝐈𝐍𝐈𝐂 จะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บทความที่น่าสนใจ

บริการที่คุณอาจสนใจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากล

คุณหมอต่อ ได้เข้าอบรม Allergan Medical Institute สถาบันการสอนแพทย์ความงามระดับโลก จัดตั้งโดย Allergan Aesthetics

คุณหมอต่อ ได้เข้าอบรม Allergan Medical Institute สถาบันการสอนแพทย์ความงามระดับโลก จัดตั้งโดย Allergan Aesthetics

เพราะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ วันนี้ คุณหมอต่อ ได้เข้าอบรม Allergan Medical Institute สถาบันการสอนแพทย์ความงามระดับโลก จัดตั้งโดย Allergan Aesthetics เพื่อพัฒนาและยกมาตรฐานแพทย์ความงาม ที่ โรงแรม แชงกรีลา เชียงใหม่
ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมที่ให้ความรู้ และเทคนิคใหม่เกี่ยวกับ Botox และ Filler เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มั่นใจได้เลยว่า 𝐂𝐇𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐀𝐈 𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐂𝐋𝐈𝐍𝐈𝐂 จะไม่หยุดพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บริการที่คุณอาจสนใจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากล