กำจัดไฝ

โปรแกรมกำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ

การจี้ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ดิ่งเนื้อ : ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร โดยการใช้แสงเลเซอร์ชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (C02) เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 10,600 นาโนเมตร ซึ่งการใช้แสงเลเซอร์ชนิดนี้มีความแม่นยำสูง สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการยิงเลเซอร์ได้แบบเฉพาะเจาะจงไม่มีเลือดออก มีเพียงสะเก็ดแผลบนผิว ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

การผ่าตัดไฝ่ : มักมีขนาดโตตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป เป็นก้อนนูน โดยการตัดลงไปลึกจนถึงผิวหนังที่ชั้นรากของไฝ หลังจากนั้นจะทำการเย็บแผลผ่าตัด เพื่อให้ผิวหนังที่ผ่าตัดไปแล้วนั้นติดเข้าหากันที่สำคัญอยู่กายใต้การรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกเคส ทำเสร็จสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องพักฟื้นใดๆ และสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ

ลักษณะไฝที่ควรระวัง

คำแนะนำก่อนการรักษา

หลีกเลี่ยงการออกแดดประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพราะอาจจะทำให้มีโอกาส เกิดรอยดำหลังทำได้ง่าย หรือผิวเกิดอาการระคายเคืองได้งดแต่งหน้า หรือใช้เครื่องสำอาง เพื่อป้องกันการระคายเคือง

บริการที่คุณอาจสนใจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากล

กำจัดไฝ

โปรแกรมกำจัดไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ติ่งเนื้อ

การจี้ไฝ ขี้แมลงวัน กระเนื้อ ดิ่งเนื้อ : ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร โดยการใช้แสงเลเซอร์ชนิด คาร์บอนไดออกไซด์ (C02) เป็นเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 10,600 นาโนเมตร ซึ่งการใช้แสงเลเซอร์ชนิดนี้มีความแม่นยำสูง สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการยิงเลเซอร์ได้แบบเฉพาะเจาะจงไม่มีเลือดออก มีเพียงสะเก็ดแผลบนผิว ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง

การผ่าตัดไฝ่ : มักมีขนาดโตตั้งแต่ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป เป็นก้อนนูน โดยการตัดลงไปลึกจนถึงผิวหนังที่ชั้นรากของไฝ หลังจากนั้นจะทำการเย็บแผลผ่าตัด เพื่อให้ผิวหนังที่ผ่าตัดไปแล้วนั้นติดเข้าหากันที่สำคัญอยู่กายใต้การรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกเคส ทำเสร็จสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องพักฟื้นใดๆ และสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ

ลักษณะไฝที่ควรระวัง

คำแนะนำก่อนการรักษา

หลีกเลี่ยงการออกแดดประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพราะอาจจะทำให้มีโอกาส เกิดรอยดำหลังทำได้ง่าย หรือผิวเกิดอาการระคายเคืองได้งดแต่งหน้า หรือใช้เครื่องสำอาง เพื่อป้องกันการระคายเคือง

บริการที่คุณอาจสนใจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากล