โปรแกรมควบคุมและลดน้ำหนัก

นวัตกรรมลดน้ำหนักที่มาในรูปแบบปากกา มีตัวยา Liraglutide เป็นเปปไทด์ธรรมชาติที่ช่วยควบคุมความอยากอาหาร ช่วยลดความหิว เพิ่มความอิ่มผ่านการรับรองความปลอดภัยจาก อย.

ปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ให้คำปรึกษาสุขภาพโดยการพูดคุยและสอบถาม และตรวจเลือดเช็คสุขภาพ (เช็คค่าตับ ค่าไต เบาหวาน และ Hormone Thyroid) ซักประวัติและตรวจร่างกายก่อนเริ่มใช้พร้อมวางแผนการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึ่งพอใจ และปลอดภัยสูงสุด
  1. คุมหิว อิ่มไว
  2. ไม่เจ็บ ฉีดเองได้ที่บ้าน
  3. ลดอาการกินจุกจิก
  4. ไม่ต้องผ่าตัด โดยผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหา

น้ำหนักเกิน มีภาวะโรคอ้วน ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากน้ำหนักเกินมาตรฐาน BMI มากกว่าหรือ เท่ากับ 23 ขึ้นไป คอลเรสเทอรอลในเลือดสูง

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ใช้พลังงานและการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกัน การรับพลังงานเข้าสู่ร่างกายมากกว่า การใช้พลังงานออกไป จึงเป็นภาวะการสะสมของพลังงาน ไขมัน ในร่างกาย โดยภาวะน้ำหนักเกินจะมีค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) มากกว่า 23.0 ขึ้นไป จนนำไปสู่โรคอ้วน

บริการที่คุณอาจสนใจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากล

โปรแกรมควบคุมและลดน้ำหนัก

นวัตกรรมลดน้ำหนักที่มาในรูปแบบปากกา มีตัวยา Liraglutide เป็นเปปไทด์ธรรมชาติที่ช่วยควบคุมความอยากอาหาร ช่วยลดความหิว เพิ่มความอิ่มผ่านการรับรองความปลอดภัยจาก อย.

ปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์ให้คำปรึกษาสุขภาพโดยการพูดคุยและสอบถาม และตรวจเลือดเช็คสุขภาพ (เช็คค่าตับ ค่าไต เบาหวาน และ Hormone Thyroid) ซักประวัติและตรวจร่างกายก่อนเริ่มใช้พร้อมวางแผนการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึ่งพอใจ และปลอดภัยสูงสุด
  1. คุมหิว อิ่มไว
  2. ไม่เจ็บ ฉีดเองได้ที่บ้าน
  3. ลดอาการกินจุกจิก
  4. ไม่ต้องผ่าตัด โดยผู้เชี่ยวชาญ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหา

น้ำหนักเกิน มีภาวะโรคอ้วน ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากน้ำหนักเกินมาตรฐาน BMI มากกว่าหรือ เท่ากับ 23 ขึ้นไป คอลเรสเทอรอลในเลือดสูง

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ใช้พลังงานและการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกัน การรับพลังงานเข้าสู่ร่างกายมากกว่า การใช้พลังงานออกไป จึงเป็นภาวะการสะสมของพลังงาน ไขมัน ในร่างกาย โดยภาวะน้ำหนักเกินจะมีค่าดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index) มากกว่า 23.0 ขึ้นไป จนนำไปสู่โรคอ้วน

บริการที่คุณอาจสนใจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากล