เสริมคาง

ลักษณะคางที่สามารถทำศัลยกรรมคางได้

การผ่าตัดเสริมคาง (Augmentation genioplasty) เป็นการผ่าตัดแก้ไข ความผิดปกติ การที่มีรูปลักษณ์ไม่สมส่วนจนทำให้รู้สึกว่าคาง สั้น คางถอย คางไม่เพรียวเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น การผ่าตัดเสริมคางจะมาช่วยเติมเต็ม กับคนไข้ในกลุ่มนี้มาก

บริการที่คุณอาจสนใจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากล

เสริมคาง

ลักษณะคางที่สามารถทำศัลยกรรมคางได้

การผ่าตัดเสริมคาง (Augmentation genioplasty) เป็นการผ่าตัดแก้ไข ความผิดปกติ การที่มีรูปลักษณ์ไม่สมส่วนจนทำให้รู้สึกว่าคาง สั้น คางถอย คางไม่เพรียวเท่าที่ควร เพราะฉะนั้น การผ่าตัดเสริมคางจะมาช่วยเติมเต็ม กับคนไข้ในกลุ่มนี้มาก

บริการที่คุณอาจสนใจ
ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ปลอดเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากล